Kontakt: Lidija Filipec
K.L.- FILIPEC D.O.O.
Filipci 6, 10040 Zagreb
Oib: 91866008302
Žiro račun: 2484008-1100572896
Tel: 01/ 2984-183 : Fax: 01/ 2912 433
Mob: 095 8572 182
lidija@knjigovodstvo-filipec.comKnjigovodstvo Filipec

Knjigovodstvo Filipec posluje od 1998. godine, te svojim klijentima pruža računovodstveno-knjigovodstvene usluge.
Ukoliko osnivate novo poduzeće, obrt, udrugu ili jednostavno želite promijeniti knjigovodstveni servis javite nam se, bit ćemo vam pouzdan partner koji će brinuti o vašim obvezama prema poreznoj upravi, Fini i drugim državnim institucijama te Vam ponuditi kompletnu i kvalitetnu knjigovodstvenu uslugu.


Vodimo poslovne knjige i evidencije za:


- mala i srednja poduzeća

- obrtnike

- udruge

- slobodna zanimanja


Knjigovodstveno računovodstveni poslovi koji su potrebni da bi se zadovoljile sve zakonom propisane norme i rokovi kod vođenja:


Poduzeća- Obračun poreza na dodanu vrijednost
- Obračun poreza na dobit
- Obračun poreza na dohodak
- Obračun posebnih poreza
- Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, glavne knjige, blagajne, dnevnika
- Vođenje evidencija materijalne i nematerijalne imovine dugotrajne imovine, salda konti kupaca i dobavljača, obračun plaća, poreznih kartica zaposlenika, i sve ostale evidencije koje su propisane zakonom.


Izrada temeljnih financijskih izvještaja:- bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje.


Obrtnika i slobodnih zanimanja- Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- Blagajna
- Knjiga primitaka i izdataka
- Obračun amortizacije
- Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
- Obračun poreza na dodanu vrijednost
- Obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada
- Izrada godišnje porezne prijave za obrtnike.

Izrada poreznih prijava za građane.U dogovoru s klijentom obavljamo i sve vrste administrativnih poslova:
- prijave i odjave zaposlenika
- izrada ugovora o radu, ugovora o djelu, cesija i kompenzacija.tisak posjetnica tisak vizitki